Eindhovense Koren Federatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

Ongeveer vier keer per jaar ontvangt het lidkoor van ons een nieuwsbrief. Hierin doen wij verslag over zaken die voor de koren van belang zijn zoals overleggen waaraan wij hebben deelgenomen en evenementen die zullen plaatsvinden. U kunt de nieuwsbrieven teruglezen op de website onder het tabblad ‘Nieuwsbrief’.

Daarnaast zijn er heel wat nieuwsbrieven van andere organisaties waar u een keuze uit kunt maken. Wij adviseren u voor het koor(bestuur) een abonnement te nemen op de volgende nieuwsbrieven van:

Stichting Maestro, een kleine, professionele en onafhankelijke organisatie. Ontwikkelen en organiseren scholing, workshops en cursussen voor koorleiders en (amateur)koorzangers. Als u de ‘Korenkaart’ aanschaft krijgen uw leden korting. 

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)

Koornetwerk Nederland, de overkoepelende organisatie van de korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daar buiten. 

Stichting Cultuur Eindhoven, opgericht in juni 2015. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. In de nieuwsbrieven vindt u o.a. informatie over de subsidieregelingen.

Stichting Supportpunt, ondersteunt verenigingen en stichtingen in de gemeente Eindhoven op het gebied van administratie, bestuurszaken en communicatie.