Eindhovense Koren Federatie

Over ons

Belangenbehartiging

Om de belangen van onze lidkoren te behartigen hebben wij contacten met de volgende organisaties:

 1. CKE
  Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven is onze belangrijkste overlegpartner. Het CKE is als ‘Huis voor de Amateurkunst’ namens de gemeente Eindhoven verantwoordelijk voor het verstrekken van de gemeentelijke subsidie aan amateurverenigingen. Wij houden de ontwikkelingen bij, hebben daarbij namens de lidkoren onze inbreng, zijn altijd aanwezig op voorlichtingsbijeenkomsten om u daarover te informeren via de nieuwsbrief en zijn op verzoek voor u beschikbaar voor advies en ondersteuning.
  Samen met de BEM (Bond van Eindhovense Muziekgezelschappen), hebben wij regelmatig een overleg met de coördinator Amateurkunst, waarin wij o.a. het CKE van advies dienen over zaken die voor de Amateurkunst in het algemeen en de koren in het bijzonder van belang zijn.
 2. Cultuur Eindhoven 
  Wij volgen de Stichting Cultuur Eindhoven die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. Als er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden die voor de Amateurkunst van belang zijn, zijn wij daarbij aanwezig en berichten wij u daarover in onze nieuwsbrief. 

 3. Korenveld Brabant
  Wij participeren in het samenwerkingsverband  ‘Korenveld Brabant’. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van informatie, het onderlinge afstemmen van visies en doelstellingen en het realiseren van gezamenlijke projecten. Het belangrijkste project van deze groep is het organiseren van Brabant Luidkeels.  

Koorscholing

Ter bevordering van de kwaliteit van de aangesloten koren heeft de EKF eenmalig een subsidiebedrag gereserveerd voor koorscholing. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200 (? mits ALV akkoord is) en kan één keer per jaar aangevraagd worden. Alleen scholing door professionals komt in aanmerking en de koorscholing mag niet door de eigen dirigent gegeven worden.

U kunt uw aanvraag richten aan het secretariaat.