Eindhovense Koren Federatie

Privacybeleid

Privacybeleid Eindhovense Korenfederatie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.
Voor de Eindhovense Korenfederatie (EKF) is het volgende privacybeleid van toepassing:

(Persoons)gegevens

De secretaris en de webmaster van de EKF bewaren in een deels handmatige en deels digitale administratie de volgende persoonsgegevens van de door de lidkoren zelf aangemelde bestuursleden :

 • Naam en aard van het koor*

 • Naam van de dirigent*

 • Plaats en tijdstip van de repetities*

 • Voor- en achternaam contactpersoon (bestuurslid)*

 • Volledig contactadres*

 • Telefoonnummer*

 • E-mailadres*

 • Start- en einddatum lidmaatschap EKF

 • Aantallen leden per koor per 1 januari van elk jaar.

 • Eventuele logo’s *

 • Aangemelde concerten met eventuele foto’s*

NB: Er worden geen bijzondere koor- en of persoonsgegevens bewaard.

*) De algemene gegevens over de koren, aangeduid met een * worden ter informatie op de website van het EKF en daarmee aan het belangstellende publiek getoond en zijn er voor de EKF zelf om als federatie de lidkoren te kunnen bereiken. Bij wijzigingen wordt de oude info verwijderd. De foto’s worden op de website gebruikt t.b.v. de illustratie / sfeerbeelden van de betreffende koren.

Binnen EKF gaan de webmaster en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie op een zorgvuldige manier om met deze gegevens.

Koor- en persoonsgegevens worden verder op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Opslag koor- en persoonsgegevens op de website EKF

De koor- en persoonsgegevens op de website zijn opgeslagen in een centrale database die via een beveiligde https-link alleen kan worden ingezien en gewijzigd door de webmaster, De database heeft geen publieke URL en is door de genoemde persoon uitsluitend via een loginscherm met unieke gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk.

De lidkoren worden bij aanmelding / wijziging door dit document geïnformeerd welke koor- en persoonsgegevens worden bewaard c.q. inzichtelijk zijn voor belangstellend publiek.