Eindhovense Koren Federatie

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
   
Nieuws vanuit EKF

NIEUWS vanuit EKF

                                                                                         
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  
                               

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Nieuwsbrief september 2019

 

 
Mutaties bij de Eindhovense koren
Het koor “Fra Mille Amanti” is per 1 juli 2019 opgeheven.
En “Groep 78 Zingt” heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu “Sparkle”. 
 
Ondersteuning voor koren in Eindhoven door Supportpunt. Supportpunt is opgericht om stichtingen en verenigingen in Eindhoven te ondersteunen het gebied van organisatie, financiën, HRM en communicatie (www.supportpunt.nl). Wij zullen Supportpunt vragen op de volgende ALV van het EKF een presentatie te houden over hun mogelijkheden en diensten. 
 
Ondersteuning van besturen door CKE
Een afvaardiging van het bestuur EKF heeft regulier overleg met het CKE. De afdeling Culturele Ontmoeting (hoofd Frank Rademakers) heeft aangegeven dat besturen van koren ondersteund kunnen worden op het gebied van bestuurlijke zaken zoals conflictbemiddeling en mediation, zoeken van bestuursleden en begeleiding bij fusies. Men kan daarvoor contact opnemen met frank.rademakers@cke.nl, telefonisch bereikbaar op 040 216 32 04 (afdeling Culturele Ontmoeting). Het CKE denkt met u mee! 
 
Cursusaanbod CKE
De koren hebben op 9 september 2019 aanvullende informatie ontvangen, o.a. over de wijze van declareren. Er hebben zich tot nu toe 16 deelnemers aangemeld voor de door het EKF vergoede cursussen en twee koren voor de workshop. Via de website van het CKE (www.cke.nl onder Cursussen en Workshops) kunnen nog deelnemers voor de cursussen worden aangemeld. De cursus ‘Ontdek je stem 2’ heeft een andere naam gekregen: ‘Ontdek je stem-Vervolg. Op 6 februari 2020 begint een nieuwe cyclus hiervan. 
 
Vrijwilligersverzekering
De gemeente Eindhoven heeft voor alle vrijwilligers in Eindhoven een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De werking van deze vrijwilligersverzekering is als volgt:
 Iedere vrijwilliger is verzekerd voor zover deze al niet zelf verzekerd is met eigen persoonlijke verzekeringen. (Zie voor bepalingen de website van de Gemeente Eindhoven)
 De vrijwilligersverzekering heeft géén dekking op de rechtspersoon (vereniging /stichting i.c. een koor).
 Het is belangrijk dat een rechtspersoon een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
 De verzekering helpt wel de aansprakelijk gestelde vrijwilliger en zal proberen de schade te verhalen op de rechtspersoon.
 
Op dinsdag 8 oktober van 19:00 – 21:30 uur is er een (gratis) informatiebijeenkomst bij Supportpunt over deze vrijwilligersverzekering en de uitsluitingen daarop. Aanmelden kan via www.supportpunt.nl 
 
Dag van de amateurkust 2020
De volgende editie van de dag van de amateurkunst is gepland voor 26 januari 2020. Nadere informatie komt zodra er meer bekend is. 
 
 
Zet je concert in de agenda!! 
Op de EKF-website staat een overzicht van alle concerten die de lidkoren in de komende maanden  zullen uitvoeren. Het is verstandig om deze agenda te gebruiken om enerzijds te weten welke concerten er zoal zijn maar vooral om te voorkomen dat koren in elkaars wielen gaan rijden door op dezelfde dag een concert te organiseren.  
 
September 2019 
 
Eindhovense Koren Federatie www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
---------------------------------------------------------------------
 
Maestro Masterclass Koorregie 
Wat je als koor kunt doen voor een mooie performance van het koor!!
Meer informatie hierover vind je op de Website van de Stichting Maestro Masterclass
Correspondentie hierover met:
Ramon van den Boom
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Nieuwsbrief Januari 2019 
 
Beste wensen voor 2019
Het bestuur van de EKF wenst alle koren en zangers een gelukkig en gezond 2019 toe.
Dat het een jaar mag worden met memorabele  muzikale hoogtepunten, met stimulerende repetities, met mooie concerten en veel publiek, kortom een jaar waarin we met z’n allen weer mogen ervaren hoe leuk het zingen in een koor is.  
 
 
Dag van de amateurkunst Op 27 januari 2019
vindt zoals bekend weer de dag van de Amateurkunst plaats. Bezoekers maken op deze dag kennis met wat Eindhoven te bieden heeft op het gebied van amateurkunst. Er worden vanuit verschillende kunstdisciplines workshops aangeboden en de hele dag zijn er presentaties en optredens van amateurkunstverenigingen en –gezelschappen.  Iedereen in Eindhoven en omgeving die op de een of andere manier geïnteresseerd is in amateurkunst is welkom: van jong tot oud.  
 
De Dag van de Amateurkunst is gratis toegankelijk en vindt plaats op zondag 27 januari 2019 bij CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. De dag  duurt van 11.00 tot 17.00 uur, met een gezellige muzikale nazit tot 18.00 uur. 
 
Nadere informatie is te vinden op www.cke.nl 
 
Let op: Voor koren is er de mogelijkheid zich te presenteren met flyers of ander materiaal. EKF heeft een stand waar het materiaal kan worden afgegeven. 
 
Dag van de Stem IS HELAAS AFGELAST!
Zaterdag 16 maart 2019 is het weer zover, de dag van de stem, een gezamenlijke activiteit van EKF en CKE. 's Ochtends is er een centraal deel waarin dit keer het projectmatig werken centraal zal staan. Een van de EKF lidkoren zal de ervaringen met projectmatig werken delen met de aanwezigen.  's Middags zijn er zoals gebruikelijk weer drie workshops. Het programma is min of meer rond maar er is nog ruimte voor aanpassing en/of uitbreiding. Daarom een oproep: 
 
Als een koor een onderwerp heeft dat ze graag in een  workshop aan de orde zien komen draag dat dan aan bij de organisatoren bij het CKE of bij het secretariaat van de EKF. Dan gaan we zien of we die vraag kunnen honoreren. 
 
Meezingconcert 14 april  2019 
Dit jaar worden delen uit de Matthäuspassie gezongen nota bene op Palmzondag. Het kan niet anders dan dat er veel zangers mee willen doen. Overdag wordt er serieus gerepeteerd door de koren I en II en beleeft u hoe de muziek groeit en steeds mooier wordt. 's Avonds sluiten de solisten aan en is de uitvoering in de grote zaal van het Muziekgebouw. Als deelnemer hoef je niet over jarenlange koorervaring te beschikken. Plezier in het zingen en liefde voor de koormuziek staat voorop. 
Nadere informatie, ook over hoe je kunt aanmelden is te vinden op: www.muziekgebouweindhoven.nl/en/voorstellingen/1448/Meezing_Matthaus_Passion
 
Algemene Ledenvergadering
Op woensdag  3 april om 20.00 uur staat weer de algemene ledenvergadering van de EKF gepland.  Uiteraard komen daar de gebruikelijke onderwerpen als verslag, financieel verslag en begroting aan de orde maar het bestuur zoekt ook nog naar een leuke lezing of andere invulling om de avond aantrekkelijker te maken voor de aangesloten koren. 
 
We vragen bestuursleden van de aangesloten koren nu alvast om deze datum te reserveren. Nadere informatie over locatie en agenda volgt binnenkort. 
 
Bestuursleden gezocht Twee bestuursleden gaan EKF dit jaar verlaten. De secretaris omdat ze conform de statuten niet meer herbenoemd kan worden en de penningmeester omdat hij gaat verhuizen naar (ver) buiten de regio. Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat deze vacature snel worden opgevuld. Het zou helemaal mooi zijn als het lukt om tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april twee nieuwe mensen te benoemen.  
Het bestuur vergadert 6 tot 7 keer per jaar en het tijdsbeslag is niet meer da 3 tot 4 uur per maand.  Hebt u belangstelling neem dan voor 1 maart contact op met Anny Dogge, de huidige secretaris. Het bestuur gaat dan graag met u in gesprek. 
 
Eindhovense Koren Federatie www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
a.dogge@upcmail.nl  (secretariaat) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nieuwsbrief Oktober 2018 
 
Dag van de amateurkunst
Op 27 januari 2019 vindt weer de dag van de Amateurkunst plaats. Een initiatief van CKE. Het wordt een levendige presentatie van allerlei vormen van amateurkunst: dans, fotografie, toneel  en uiteraard ook zang. Elk koor krijgt gedurende maximaal 20 minuten het podium.  Er hebben zich al 9 koren aangemeld om zich op deze dag  te presenteren, maar er is nog ruimte voor meer koren. Elk jaar opnieuw is deze dag van de amateurkunst een gezellige dag waarin op speelse manier kennis kan worden gemaakt met heel veel verschillende kunstvormen. 
Dus, heeft uw koor belangstelling om mee te doen, meld je aan via CKE. Wie weet levert het ook nog wel nieuwe leden op….. 
 
Dag van de Stem 
Op zaterdag 16 maart 2019 is het weer zover, de dag van de stem. 's Ochtends is er een centraal deel waarin dit keer het projectmatig werken centraal zal staan (ervaringen van lidkoren en veel informatie over hoe en wat) en 's middags zijn er weer drie workshops. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt  maar er wordt nu gedacht aan onderwerpen zoals:   alternatieve zangvormen bv. Turks, rai, fado etc  koorregie en podiumpresentatie  jezelf begeleiden op een ukelele  klankgeoriënteerd zingen (de Lichtenberg methode)  iets voor koordirigenten i.s.m. Maestro  voorbereiding op iets als The Voice Senior  zingen in het Nederlands  
Aan koren wordt nadrukkelijk gevraagd om onderwerpen die ze zelf graag als workshop zouden zien  aan te dragen bij de organisatoren bij het CKE of bij het secretariaat van de EKF.  
 
Overleg met CKE
Het bestuur van de EKF overlegt regelmatig met het CKE over ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst in Eindhoven. Met name de mogelijke veranderingen in het Eindhovense subsidiebeleid hebben speciale aandacht. Zodra hierover ontwikkelingen te melden zijn zullen we deze informatie uiteraard met alle lidkoren delen. 
 
Meezingconcert 2019
Het recente meezingconcert was aanmerkelijk minder dan voorgaande jaren. Jammer. Maar desondanks zal er ook in 2019 weer een meezingconcert zijn in het Muziekgebouw. De datum is 14 april (Palmzondag) en het gekozen werk is de Matthäus Passion. Als dat niet een record aantal zangers oplevert ….. 
 
Maestro workshop koorregie De workshop koorregie die in september gehouden zou worden is niet doorgegaan vanwege een tekort aan deelnemers. Maar op andere plekken in het land, bijvoorbeeld Breda, wordt deze workshop wel gegeven. Koren die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via de website van de Stichting Maestro:  www.stichtingmaestro.nl 
 
 
Zet je concert in de EKF agenda!!
Op de EKF website staat een overzicht van alle concerten die de lidkoren in de komende maanden zullen uitvoeren. Het is verstandig om deze agenda te gebruiken om enerzijds te weten welke concerten er zoal zijn maar vooral om te voorkomen dat  koren in elkaars wielen gaan rijden door op dezelfde dag een concert te organiseren. 
 
Eindhovense Koren Federatie
www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
a.dogge@upcmail.nl  (secretariaat) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

De tekst hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Eindhoven. Het EKF neemt hier geen enkele aansprakelijkheid. 

Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen.

Wie is verzekerd via deze verzekering? 

Je bent via onze verzekering bij Centraal Beheer verzekerd als je: 

·         Binnen een organisatie onbetaald en onverplicht werk doet met een maatschappelijk belang (ook als dat eenmalig is) 

·         Een maatschappelijke stage volgt voor het voortgezet onderwijs 

·         Mantelzorger bent voor minimaal 8 uur per week 

·         Werk doet voor de kerk 

·         Buurtactiviteiten regelt

·         Voor de organisatie met de auto op pad gaat

-         Er geldt geen leeftijdsgrens.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd.

Waar ben ik voor verzekerd?

·         Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid particulieren, ongevallen, rechtsbijstand en verkeersaansprakelijkheid.

·         Vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bedrijven.

·         Bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.

Ik wil graag schade melden. Hoe doe ik dat? 

Voor het melden van schade vul je onderstaand aangifteformulier in. Mail het ingevulde formulier naar schade@eindhoven.nl

Schadeaangifteformulier VNG VrijwilligersPolis (66.5 KB) 

Je kunt de schade alleen melden als je via ons verzekerd bent. Weet je niet zeker of je met het werk dat je doet verzekerd bent? Vraag het na door een mail te sturen naar schade@eindhoven.nl of door ons te bellen op telefoonnummer 14 040 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Ik heb nog vragen. Waar vind ik meer informatie?

Heb je vragen over ons contract met Centraal Beheer of over de dekking van het collectieve pakket?

Dan kun je bellen met Centraal Beheer, telefoonnummer 055 - 579 81 64. Meer informatie over de voorwaarden vind je op centraalbeheer.nl/vrijwilligers

Wil je meer informatie over de VNG vrijwilligersverzekering, kijk dan op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vng.nl. 

Adres

Adressen en openingstijden 

Telefoon: 14 040

(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)

Vanuit het buitenland:  +31 40 238 6000 

Inwonersplein, Stadhuisplein 10 

5611 EM Eindhoven

Contact met de gemeente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optreden in Café-C
Podium voor bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands
Vanaf 20 november presenteert CKE samen met Centrum voor Pop en Jazz elke derde zondag van de maand een gevarieerd muzikaal programma in de Oude Rechtbank in Eindhoven.
Bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands uit Eindhoven en omgeving wordt een podium geboden waar zij zich kunnen presenteren aan publiek.
De bezoekers van Café-C laten zich verrassen door bijzondere optredens en genieten ondertussen van een drankje in een relaxte sfeer. Ideaal voor de zondagmiddag! 
De chef van de Oude Rechtbank zorgt elke editie voor free bites in de vorm van een lekker gerechtje. Gratis voor alle bezoekers. 
Ook op het podium? 
Heb je interesse om op te treden in Café-C? Neem dan contact op met Sandra van Gerwen via sandra.vangerwen@cke.nlof 040-2163263.
Café-C vindt in seizoen 2016-2017 plaats op 20 november, 18 december (kersteditie), 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april (paaseditie), 21 mei en 18 juni (BBQ-editie, afsluiting seizoen). 
Café-C duurt van 15.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Oude Rechtbank, Stratumseind 32 in Eindhoven. De toegang is gratis.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mogelijkheden in  PAND P
In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.
Pand P is een nieuw kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.
Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.
Enkele basisgegeven
Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.
Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).
Reserveren via Hans van Heiningen
Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.
De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).
Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl
In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Additioneel kopiëren
De stichting Musi©opy behartigt de belangen van muziekuitgeverijen en componisten, door erop toe te zien dat (o.a.) koren uitsluitend gebruik maken van originele, gekochte partituren, en niet van zelf gemaakte kopieën. Dit laatste is illegaal en dus strafbaar. Lees meer…
                
---------------------------------------------------------------------
 
Maestro Masterclass Koorregie 
Wat je als koor kunt doen voor een mooie performance van het koor!!
Meer informatie hierover vind je op de Website van de Stichting Maestro Masterclass
Correspondentie hierover met:
Ramon van den Boom