Eindhovense Koren Federatie

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
   

 

 

AANKONDIGINGEN

----------------------------------------------------------------------
 
23 juni 2019
 
Muzikale Midzomer Ontmoeting 
 
Aan alle Eindhovense koorzangers,
 
Net zoals vele voorgaande jaren zal er ook in 2019 een Muzikale Midzomer Ontmoeting plaatsvinden.
Wat is mooier dan dat je koor op een hopelijk mooie zomerdag zich mag presenteren aan een ieder die (kosteloos) wil komen luisteren en kijken.
Het thema voor deze MMO-editie is niet zomaar  "kijk met je oren en luister met je ogen.
De nu deelnemende koren is nadrukkelijk gevraagd gedurende 25 minuten zich én muzikaal te laten horen én een visuele performance te verzorgen. Soms is een koor dit gewend, maar anderen gaan daarvoor een unieke creatieve samenwerking aan. 
 
Cracovia
treedt op in Poolse streekgebonden kleding; zang en beweging worden begeleid door eigen instrumentalisten
 
Kuzobond
Deze groep vrouwen maakt wereldmuziek en beweegt  op hun eigen wijze ook off-stage.
 
Southern Comfort Barber Gals
Hun entertainment en performance tijdens het zingen horen bij de Barbershop-style.
 
Eindhovens Gemengd koor Ascolta
Dit van oorsprong operettekoor gaat dit keer een unieke samenwerking aan met moderne instrumentalisten
 
The Soundbytes 
Classic popsongs worden op sprekende wijze gevisualiseerd
 
Tijdens het continue-programma  van 14:00 tot 16:30 uur zullen er dus diverse zangstijlen te zien en te horen zijn!
Wie de presentatie zal verzorgen en op welke wijze is nog even een verrassing....
 
Alle Eindhovense koren zijn uitgenodigd om deze optredens bij te wonen:
- omdat het leuk is collega koren uit Eindhoven te zien en te horen
- om hen na afloop te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
- om dit event mee te maken en te overwegen volgend jaar ook op het podium te staan.....?
 
Je bent welkom op zondagmiddag 23 Juni 2019 vanaf 14:00 uur
bij de dit jaar groen aangeklede Van Doorne Kiosk naast de schouwburg
 
Bij slecht weer zal het evenement plaatsvinden in de theaterzaal van het CKE aan de Pastoor Petersstraat 180.
Bekijk ook de aankondiging _en zie alle andere informatie_ van dit event op:               tesonet.nl/mmo  
 
hartelijke groet,
Ruud van Vliet (the Soundbytes)
Danny Carapiet (Unlimited)
 
met dank aan het CKE voor projectsubsidie en beschikbaarstelling theaterzaal
met dank aan EKF voor beschikbaarstelling adressenbestand
zie ook de flyer in de bijlage/ deze mag digitaal en hardcopy verspreid worden
wil je hardcopy exemplaren, vul dan even het daarvoor bestemde formulier aan op de website                                                                                              
                                                  
---------------------------------------------------------------------
 
Maestro Masterclass Koorregie 
Wat je als koor kunt doen voor een mooie performance van het koor!!
Meer informatie hierover vind je op de Website van de Stichting Maestro Masterclass
Correspondentie hierover met:
Ramon van den Boom
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
KONINKLIJK MANNENKOOR
‘La Bonne Espérance’ Immaterieel Erfgoed van de Stad Eindhoven
Beschermheer: prof. dr. W.B.H.]. van de Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord Brabant.
Erevoorzitter: J.A. Jorritsma, burgemeester van Eindhoven 
Repetitieadres: Vlokhovenseweg 49, 5613 LR  Eindhoven 
• Tel.: 040 -2113933 
• Bank:  IBAN rek.nr: NL51 RABO 0327 0515 15 E-mail: secretariaat@labonneesperance.nl 
• Website:  www.labonneesperance.nl • 

 Zing mee met La Bonne! 

Op 5 oktober 2019 geeft Koninklijk Mannenkoor ‘La Bonne Espérance’ samen met het Symfonie Orkest Eindhoven een concert in het Muziekgebouw, ter gelegenheid van de bevrijding van Eindhoven, 75 jaar geleden. Het programma is opgebouwd rond de Five Mystical Songs van Ralph Vaughan Williams met als solist de bariton Stefan Astakhov.  
La Bonne Espérance nodigt mannen, die zingen leuk vinden en een keer op het podium van het Muziekgebouw willen staan, uit om met hen mee te doen.  
Mee repeteren en meedoen 
La Bonne nodigt zangers  uit om mee te repeteren voor dit concert. Op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. Zangervaring is niet nodig, want er wordt gezorgd voor tien zanglessen en een ervaren zanger als mentor.  
Voor het bevrijdingsconcert krijg je van La Bonne een smoking te leen, voor een stralend debuut op het podium. 
Wat vragen we van je als deelnemer? 
Een bijdrage van € 50 en je enthousiaste inzet.  
Kijk op www.labonneesperance.nl/zingmee, stuur een e-mail naar secretariaat@labonneesperance.nl en kom op dinsdagavond om 19.45 uur naar zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven. Mee repeteren kan nu al. 
Let op: dinsdag 5 maart is er geen repetitie vanwege Carnaval. 
 
 
 
Voor nadere informatie: Fons de Breet, secretaris 06-22143323 
www.labonneesperance.nl/zingmee  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Nieuwsbrief Januari 2019 
 
Beste wensen voor 2019
Het bestuur van de EKF wenst alle koren en zangers een gelukkig en gezond 2019 toe.
Dat het een jaar mag worden met memorabele  muzikale hoogtepunten, met stimulerende repetities, met mooie concerten en veel publiek, kortom een jaar waarin we met z’n allen weer mogen ervaren hoe leuk het zingen in een koor is.  
 
 
Dag van de amateurkunst Op 27 januari 2019
vindt zoals bekend weer de dag van de Amateurkunst plaats. Bezoekers maken op deze dag kennis met wat Eindhoven te bieden heeft op het gebied van amateurkunst. Er worden vanuit verschillende kunstdisciplines workshops aangeboden en de hele dag zijn er presentaties en optredens van amateurkunstverenigingen en –gezelschappen.  Iedereen in Eindhoven en omgeving die op de een of andere manier geïnteresseerd is in amateurkunst is welkom: van jong tot oud.  
 
De Dag van de Amateurkunst is gratis toegankelijk en vindt plaats op zondag 27 januari 2019 bij CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. De dag  duurt van 11.00 tot 17.00 uur, met een gezellige muzikale nazit tot 18.00 uur. 
 
Nadere informatie is te vinden op www.cke.nl 
 
Let op: Voor koren is er de mogelijkheid zich te presenteren met flyers of ander materiaal. EKF heeft een stand waar het materiaal kan worden afgegeven. 
 
Dag van de Stem IS HELAAS AFGELAST!
Zaterdag 16 maart 2019 is het weer zover, de dag van de stem, een gezamenlijke activiteit van EKF en CKE. 's Ochtends is er een centraal deel waarin dit keer het projectmatig werken centraal zal staan. Een van de EKF lidkoren zal de ervaringen met projectmatig werken delen met de aanwezigen.  's Middags zijn er zoals gebruikelijk weer drie workshops. Het programma is min of meer rond maar er is nog ruimte voor aanpassing en/of uitbreiding. Daarom een oproep: 
 
Als een koor een onderwerp heeft dat ze graag in een  workshop aan de orde zien komen draag dat dan aan bij de organisatoren bij het CKE of bij het secretariaat van de EKF. Dan gaan we zien of we die vraag kunnen honoreren. 
 
Meezingconcert 14 april  2019 
Dit jaar worden delen uit de Matthäuspassie gezongen nota bene op Palmzondag. Het kan niet anders dan dat er veel zangers mee willen doen. Overdag wordt er serieus gerepeteerd door de koren I en II en beleeft u hoe de muziek groeit en steeds mooier wordt. 's Avonds sluiten de solisten aan en is de uitvoering in de grote zaal van het Muziekgebouw. Als deelnemer hoef je niet over jarenlange koorervaring te beschikken. Plezier in het zingen en liefde voor de koormuziek staat voorop. 
Nadere informatie, ook over hoe je kunt aanmelden is te vinden op: www.muziekgebouweindhoven.nl/en/voorstellingen/1448/Meezing_Matthaus_Passion
 
Algemene Ledenvergadering
Op woensdag  3 april om 20.00 uur staat weer de algemene ledenvergadering van de EKF gepland.  Uiteraard komen daar de gebruikelijke onderwerpen als verslag, financieel verslag en begroting aan de orde maar het bestuur zoekt ook nog naar een leuke lezing of andere invulling om de avond aantrekkelijker te maken voor de aangesloten koren. 
 
We vragen bestuursleden van de aangesloten koren nu alvast om deze datum te reserveren. Nadere informatie over locatie en agenda volgt binnenkort. 
 
Bestuursleden gezocht Twee bestuursleden gaan EKF dit jaar verlaten. De secretaris omdat ze conform de statuten niet meer herbenoemd kan worden en de penningmeester omdat hij gaat verhuizen naar (ver) buiten de regio. Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat deze vacature snel worden opgevuld. Het zou helemaal mooi zijn als het lukt om tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april twee nieuwe mensen te benoemen.  
Het bestuur vergadert 6 tot 7 keer per jaar en het tijdsbeslag is niet meer da 3 tot 4 uur per maand.  Hebt u belangstelling neem dan voor 1 maart contact op met Anny Dogge, de huidige secretaris. Het bestuur gaat dan graag met u in gesprek. 
 
Eindhovense Koren Federatie www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
a.dogge@upcmail.nl  (secretariaat) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nieuwsbrief Oktober 2018 
 
Dag van de amateurkunst
Op 27 januari 2019 vindt weer de dag van de Amateurkunst plaats. Een initiatief van CKE. Het wordt een levendige presentatie van allerlei vormen van amateurkunst: dans, fotografie, toneel  en uiteraard ook zang. Elk koor krijgt gedurende maximaal 20 minuten het podium.  Er hebben zich al 9 koren aangemeld om zich op deze dag  te presenteren, maar er is nog ruimte voor meer koren. Elk jaar opnieuw is deze dag van de amateurkunst een gezellige dag waarin op speelse manier kennis kan worden gemaakt met heel veel verschillende kunstvormen. 
Dus, heeft uw koor belangstelling om mee te doen, meld je aan via CKE. Wie weet levert het ook nog wel nieuwe leden op….. 
 
Dag van de Stem 
Op zaterdag 16 maart 2019 is het weer zover, de dag van de stem. 's Ochtends is er een centraal deel waarin dit keer het projectmatig werken centraal zal staan (ervaringen van lidkoren en veel informatie over hoe en wat) en 's middags zijn er weer drie workshops. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt  maar er wordt nu gedacht aan onderwerpen zoals:   alternatieve zangvormen bv. Turks, rai, fado etc  koorregie en podiumpresentatie  jezelf begeleiden op een ukelele  klankgeoriënteerd zingen (de Lichtenberg methode)  iets voor koordirigenten i.s.m. Maestro  voorbereiding op iets als The Voice Senior  zingen in het Nederlands  
Aan koren wordt nadrukkelijk gevraagd om onderwerpen die ze zelf graag als workshop zouden zien  aan te dragen bij de organisatoren bij het CKE of bij het secretariaat van de EKF.  
 
Overleg met CKE
Het bestuur van de EKF overlegt regelmatig met het CKE over ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst in Eindhoven. Met name de mogelijke veranderingen in het Eindhovense subsidiebeleid hebben speciale aandacht. Zodra hierover ontwikkelingen te melden zijn zullen we deze informatie uiteraard met alle lidkoren delen. 
 
Meezingconcert 2019
Het recente meezingconcert was aanmerkelijk minder dan voorgaande jaren. Jammer. Maar desondanks zal er ook in 2019 weer een meezingconcert zijn in het Muziekgebouw. De datum is 14 april (Palmzondag) en het gekozen werk is de Matthäus Passion. Als dat niet een record aantal zangers oplevert ….. 
 
Maestro workshop koorregie De workshop koorregie die in september gehouden zou worden is niet doorgegaan vanwege een tekort aan deelnemers. Maar op andere plekken in het land, bijvoorbeeld Breda, wordt deze workshop wel gegeven. Koren die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via de website van de Stichting Maestro:  www.stichtingmaestro.nl 
 
 
Zet je concert in de EKF agenda!!
Op de EKF website staat een overzicht van alle concerten die de lidkoren in de komende maanden zullen uitvoeren. Het is verstandig om deze agenda te gebruiken om enerzijds te weten welke concerten er zoal zijn maar vooral om te voorkomen dat  koren in elkaars wielen gaan rijden door op dezelfde dag een concert te organiseren. 
 
Eindhovense Koren Federatie
www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
a.dogge@upcmail.nl  (secretariaat) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

De tekst hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Eindhoven. Het EKF neemt hier geen enkele aansprakelijkheid. 

Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen.

Wie is verzekerd via deze verzekering? 

Je bent via onze verzekering bij Centraal Beheer verzekerd als je: 

·         Binnen een organisatie onbetaald en onverplicht werk doet met een maatschappelijk belang (ook als dat eenmalig is) 

·         Een maatschappelijke stage volgt voor het voortgezet onderwijs 

·         Mantelzorger bent voor minimaal 8 uur per week 

·         Werk doet voor de kerk 

·         Buurtactiviteiten regelt

·         Voor de organisatie met de auto op pad gaat

-         Er geldt geen leeftijdsgrens.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd.

Waar ben ik voor verzekerd?

·         Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid particulieren, ongevallen, rechtsbijstand en verkeersaansprakelijkheid.

·         Vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bedrijven.

·         Bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.

Ik wil graag schade melden. Hoe doe ik dat? 

Voor het melden van schade vul je onderstaand aangifteformulier in. Mail het ingevulde formulier naar schade@eindhoven.nl

Schadeaangifteformulier VNG VrijwilligersPolis (66.5 KB) 

Je kunt de schade alleen melden als je via ons verzekerd bent. Weet je niet zeker of je met het werk dat je doet verzekerd bent? Vraag het na door een mail te sturen naar schade@eindhoven.nl of door ons te bellen op telefoonnummer 14 040 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Ik heb nog vragen. Waar vind ik meer informatie?

Heb je vragen over ons contract met Centraal Beheer of over de dekking van het collectieve pakket?

Dan kun je bellen met Centraal Beheer, telefoonnummer 055 - 579 81 64. Meer informatie over de voorwaarden vind je op centraalbeheer.nl/vrijwilligers

Wil je meer informatie over de VNG vrijwilligersverzekering, kijk dan op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vng.nl. 

Adres

Adressen en openingstijden 

Telefoon: 14 040

(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)

Vanuit het buitenland:  +31 40 238 6000 

Inwonersplein, Stadhuisplein 10 

5611 EM Eindhoven

Contact met de gemeente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optreden in Café-C
Podium voor bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands
Vanaf 20 november presenteert CKE samen met Centrum voor Pop en Jazz elke derde zondag van de maand een gevarieerd muzikaal programma in de Oude Rechtbank in Eindhoven.
Bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands uit Eindhoven en omgeving wordt een podium geboden waar zij zich kunnen presenteren aan publiek.
De bezoekers van Café-C laten zich verrassen door bijzondere optredens en genieten ondertussen van een drankje in een relaxte sfeer. Ideaal voor de zondagmiddag! 
De chef van de Oude Rechtbank zorgt elke editie voor free bites in de vorm van een lekker gerechtje. Gratis voor alle bezoekers. 
Ook op het podium? 
Heb je interesse om op te treden in Café-C? Neem dan contact op met Sandra van Gerwen via sandra.vangerwen@cke.nlof 040-2163263.
Café-C vindt in seizoen 2016-2017 plaats op 20 november, 18 december (kersteditie), 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april (paaseditie), 21 mei en 18 juni (BBQ-editie, afsluiting seizoen). 
Café-C duurt van 15.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Oude Rechtbank, Stratumseind 32 in Eindhoven. De toegang is gratis.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mogelijkheden in  PAND P

In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.

Pand P is een nieuw kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.

Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.

Enkele basisgegeven

Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.

Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).

Reserveren via Hans van Heiningen

Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.

De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).

Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl

In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Additioneel kopiëren

De stichting Musi©opy behartigt de belangen van muziekuitgeverijen en componisten, door erop toe te zien dat (o.a.) koren uitsluitend gebruik maken van originele, gekochte partituren, en niet van zelf gemaakte kopieën. Dit laatste is illegaal en dus strafbaar. Lees meer…

 

Mogelijkheden in  PAND P

In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.

Pand P is een nieuw kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.

Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.

Enkele basisgegeven

Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.

Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).

Reserveren via Hans van Heiningen

Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.

De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).

Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl

In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

 
 

Volume
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settings