Eindhovense Koren Federatie

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
   

      EKF-JAAROPGAVE 2022

 

NAAM VAN HET KOOR:

Internet-adres :                                                                

VOORZITTER

naam                 :

telefoon             :

SECRETARIS

naam                 :

adres                 :

telefoon             :

PENNINGMEESTER

naam                 :

DIRIGENT

naam                 :

AANTAL LEDEN PER 1 JANUARI 2022

leden t/m 15 jaar:

leden van 16 tot 65 jaar      :

leden van 65 jaar en ouder :

E-mail adres

waarnaar de post van de EKF gestuurd dient te worden:

 

DATUM :

INGEVULD DOOR :

Om enige algemene informatie omtrent uw koor actueel te houden verzoeken wij u tevens onderstaande vragen te beantwoorden.

 

IN WELK GEBOUW HOUDT U UW REPETITIE

Naam :

Adres :

Eventueel tijdelijke repetitieruimte i.v.m. corona:        

WANNEER HOUDT U UW GEBRUIKELIJKE REPETITIE

..............dag van ……..uur tot ……. uur

. . . . . . . dag van . . . . . uur tot . . . . . uur

CONCERTEN IN 2022

Graag een opgave van de concerten die uw koor in 2022 geeft,

indien bekend voorzien van datum en plaats van uitvoering

(Het EKF verwacht dit jaar coulance m.b.t. gestelde eisen hierover mbt gemeentelijke subsidie)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Met het speciale aanmeldingsformulier nemen wij dat ook graag op in onze agenda van onze website:

www.eindhovensekorenfederatie.nl

Het ingevulde formulier gaarne verzenden naar keuze:

a. Digitaal naar: secretariaat@eindhovensekorenfederatie.nl

b. Postadres: Sagittalaan 15 5632 AK  Eindhoven.
 

 

Lid worden?

Koren kunnen lid worden van de EKF door zich aan te melden bij het secretariaat.
Lees meer..

Subsidieregeling gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven hanteert ook een subsidieregeling voor bijzondere projecten.
Lees meer..