Eindhovense Koren Federatie

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
   

Additioneel kopiëren

Deze zomer hebben vele koren een brief ontvangen van de stichting Musi©opy.
Deze stichting behartigt de belangen van muziekuitgeverijen en componisten, door erop toe te zien dat (o.a.) koren uitsluitend gebruik maken van originele, gekochte partituren, en niet van zelf gemaakte kopieën.
De Auteurswet staat het zelf maken van kopieën niet toe. Zelf kopieën maken is dus illegaal en in principe strafbaar.
Musi©opy heeft echter ingezien dat koren om praktische redenen in een aantal gevallen zelf kopieën moeten maken en biedt nu een nieuwe licentieregeling aan: de regeling Additioneel Kopiëren.

Originele kopie

Het hebben van zo'n licentie ontslaat koren niet van de (wettelijke) verplichting om voor ieder lid een originele kopie aan te schaffen, maar staat toe dat er een beperkt aantal additionele kopieën wordt gemaakt in specifieke gevallen, b.v. voor een nieuw lid, om aantekeningen op te maken of om het origineel te vergroten of verkleinen. Meer informatie over één en ander kunt u vinden op de website van Musi©opy (www.musicopy.nl), en ook in het blad "Rondom de Koren" van de NBKZO en de Nieuwsbrief "Bondig" van de KCZB. Het valt overigens op, dat NBKZO en KCZB zich gereserveerd opstellen tegenover de nieuwe regeling, maar wel de wettelijke noodzaak van de aanschaf van originele partituren benadrukken.
Naar verluidt heeft Musi©opy plannen om in de nabije toekomst intensief te gaan controleren op het voorhanden zijn van kopieën bij koren.
Als daarbij overtredingen van de Auteurswet worden vastgesteld, kan dat leiden tot het opleggen van forse boetes.
Koren doen er dus verstandig aan om uiterst zorgvuldig om te gaan met het verkrijgen van partituren van de werken die ze uitvoeren.
Elk koor zal daarbij voor zichzelf moeten uitmaken of het een licentie Additioneel Kopiëren (kosten € 1,- per lid en € 12,50 per koor per jaar) nodig heeft.
Raadpleeg zonodig de koepel waarvan u lid bent voor nader advies.